Starta företag själv

starta företagOm man vill starta företag, borde man först fundera på vilken form av företag man vill ha. Att starta företag själv kan ha sina fördelar om man är ute efter ett mindre företag.

Ett enskilt företag innebär att ägaren själv står för ekonomin. Det vill säga att om man ska starta företag enskilt, måste man vara beredd på att det både kan gå plus och minus i ens egen ekonomi.

När man ska starta företag enskilt behöver man dock inte registrera sitt företag, om man inte vill få namnskydd. Inte heller behöver man göra fler personer delaktiga, och riskerar därför inte att bli oense om hur företaget ska skötas.

Att starta företag själv innebär även att man är bokföringsskyldig, men man behöver inte ha en revisor utan kan sköta affärspapperna själv, om man vet hur man gör.

Om man ska starta företag själv, innebär det såklart också att man kan anställa folk, precis som i andra bolagsformer. Men många väljer att inte göra detta då man själv blir ansvarig för anställningsskydd och eventuell förlorad arbetstid.

Inte heller behöver man något insatskapital, som vid vissa andra bolagsformer. Ska man starta företag själv måste man även tänka på att man som ägare blir personligt ansvarig.