Akono AB, din samarbetspartner för ett friskare hus

Akono är ett företag som jobbar med att skapa en renare och sundare inomhusmiljö. De utför service, rensning och rengöring av imkanaler och frånluftsventilation. Akono AB erbjuder sina tjänster över hela Sverige och jobbar enligt rekommendationer från myndigheten för samhällsskydd och beredskap.

Ett av Akono AB: s motto är att alltid lämna kundens bostad renare än vad den var när de pabörjade arbetet. Klockrent eftersom många hantverkare har en tendens att göra raka motsatsen.

Akono erbjuder rengöring av imkanalen, det är namnet pa frånluftskanalen I köksflakten. När spisen används så bildas avlagringar av partiklar och fett I imkanalen som vid en brand kan antändas och förvärra skadan på hemmet. Risken för detta reduceras genom att låta Akono regelbundet rengöra imkanalen.

Då nära hälften av alla husbränder startar I köket bör det vara en självklarhet för alla husagare att anlita företag som Akono för den regelbundna servicen och rengöringen av imkanalen.

Akono kan även hjälpa dig som husägare med att få ett bra ventilationssystem I hemmet. Akono sammanfattar mycket väl på sin hemsida vikten av “ett välfungerande ventilationssystem i hemmet hjälper till att snabbt få ut den förorenade luften och ta in frisk luft och därmed minska risken för allergier och andra luftburna besvär.”

Akono AB jobbar över hela landet, så du kan alltid kontakta Akono för att få hjalp med service, rensning & rengöring av imkanaler och frånluftsventilation.

Du kan läsa omdömen om vad Akonos kunder tycker på Akono Reco och Akono Eniro.